Danco Dievis


 1. Pērkonītis

  Danču mūzikas grupa

 2. Suseklis

  Dziga

 3. Vēžu dancis

  Danču mūzikas grupa

 4. Spriguleits

  Laimas muzykanti

 5. Tymsa, tymsa tei egleite

  Dziga

 6. Saimniekdēli

  Danču mūzikas grupa

 7. Trīnīte

  Dandari

 8. Krakovjaks

  Laimas muzykanti

 9. Lai tik stāv

  Danču mūzikas grupa

 10. Trīspāru luga

  Dziga

 11. Krustdeja

  Dandari

 12. Zīlānu dancis

  Laimas muzykanti

 13. Rozā polka

  Dandari

 14. Burkōneni, kōpusteni

  Laimas muzykanti

 15. Kupla, kupla līpa auga

  Dziga

 16. Dagdas dancis

  Dziga


HOME   •   MUSIC