Ne Uz Vienu Dienu

Iļģi

2006: UPE CD 069


 1. Oši, Kļavi, Ozoliņi
 2. Tautiet’s Jũdza, Bāliņš Jũdza
 3. Aizalaida Sauleite
 4. Sola Mani Māmuliņa
 5. Ai, Māte, Ai, Māte
 6. Dej, Eglite, Lec, Eglīte
 7. Šķiraties(i), Zosu Pulki
 8. Skaista Mana Līgaviņa
 9. Visi Meži Guni Dega
 10. Līgodama Upe Nesa
 11. Viena Saule, Viena Zerne
 12. Kodaļa, Sprēslīca


HOME   •   MUSIC