Spēlēju Dancoju

Iļģi

2002: UPE Records UPE CD 038


 1. Dieviņš Veic, Dieviņš Veic
 2. Vai Man Dieniņ, Dvielis Trūcis!
 3. Saules Kunga Dzimti Ļaudis
 4. Spēlēju, Dancoju
 5. Kas Tos Zelta Taurenīšus
 6. Ko Tā Spēlīt’ Pušu Gāja?
 7. Dancis
 8. Spēlē, Spēlē, Spēlmanīti
 9. Jo Es Greizi Izčīgāju
 10. Kas Aiz Rokas Auksti Rauj?
 11. Tu Man Dzēli Divām Acim
 12. Naktī Kapos Tev Būs Iet!
 13. Man Būs Jāmirst?
 14. Ko Tu Ārdies? Vai Tev Prāts?
 15. Kas Tu Esi?
 16. Izjāju Kalnus
 17. Ļaunai Varai Nepaņemt!
 18. Spēlmanīti, Stājies!
 19. Ha, Ha! Kungs, Vesels Dzēris!
 20. Gaili Nesu, Gaili Nesu
 21. Ļauns Vakars! Velns Palīdz!
 22. Jaunmireli, Dzi, Nāc Šurp!
 23. Kungs Man Teica, Esot Dzīvs
 24. Kul, Kul, Kul!
 25. Nu Tik Būs Viens Velna Gabals!
 26. Vedat Leldi! Taisat Kāzas!
 27. Kāzas! Hoi! Kāzas! Hoi!
 28. Visam Pāri Mana Roka
 29. Daļa Tāda: Varam Dalīt
 30. Guli Vēl Šo Mazo Brīdi!
 31. Nomirušie Ceļas
 32. Dziedi, Gaili, Trešo Reizi!
 33. Veikti Visi Kungi, Trūdi!
 34. Acis Veras - Aizveras
 35. Rimsti, Dēls! Būs Tev Iet!
 36. Ko Nu Klusi?
 37. Tikai Trijas Asins Lāsas
 38. Dod Šai Saulē Citiem Dzīvi
 39. Nu Tev Dzīslās Mana Asins
 40. Instr.
 41. Spēlēju, Dancoju
 42. Instr.
 43. Instr.
 44. Dzīvs Irrr! Dzīvs Irrr!

  Papildus Ieraksts:

 45. Acis Veras - Aizveras [Radio Versija]


HOME   •   MUSIC