Totari

Iļģi

2005: UPE tt CD011


 1. Kaladū
 2. Nerejati Ciema Suņi
 3. Neliedzati Čigānami
 4. Eima Bišu Klausītiesi
 5. Pūti Pūti Ziemelīti
 6. Saulīte Gulēja
 7. Kam Tie Svētki
 8. Rāmi
 9. Ej Pelīte
 10. Rāmi Rāmi
 11. Sidrabiņa Lietiņš Lija


HOME   •   MUSIC