Chibite

Hukwe Zawose

1996: Real World CAROL 2358-2


  1. Sisitizo La Amani Duniani
  2. Chilumi
  3. Ibarikiwe Mungu Yupo Duniani
  4. Munyamaye
  5. Nyangawuya
  6. Nghanga Msakuzi
  7. Jende Chiwuyaje Kukaya
  8. Sauti Za Kigogo
  9. Safari Na Muziki
  10. Twendeni Sote Na Mwanga Wa Amani


HOME   •   MUSIC